МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА

И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ

Местните общности в подкрепа на подобрено oбразование

и грижи в ранна детска възраст

Проект Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст

            Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 

 

Дейности

Дейности

Управление на проекта

Тази дейност ще обхваща...

Цели

Проектът има за цел да предостави подкрепа на деца от...

Партньори

В проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности...

Новини и събития