Обмен на добри практики в България

Обмен на добри практики в България
Обмен на добри практики в България

В периода 06-09.06.2023г. партньорите от Р Исландия в Р България по проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по Оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ осъществиха втория обмен на добри практики между Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия и община Малко Търново, община Бургас и Национална мрежа на Здравни медиатори.

Целта на посещението бе обмен на опит с партньора от Рейкявик, Исландия - Дирекция на образованието и младежта, като техен представител бе Хьортур Агустсон, както и представители на образователната система в Р Исландия, което допринесе за изграждането на трайни и градивни взаимоотношения с добавена стойност. По време на посещението от страната-донор /Р Исландия – гр.Рейкявик - Дирекция на образованието и младежта/ в страната-бенефициент /Р България – община Малко Търново/ бяха посетени детска градина „Делфин“, детска градина „Пинокио“ в гр.  Бургас, детска градина „Юрий Гагарин“  в гр. Малко Търново и детска градина „Ален  Мак“ в с. Звездец.

Извършиха и посещение и в новосъздадения стационарен хъб в гр. Бургас, кв. Победа, като бяха запознати с дейностите, които се извършват и създадената подходяща среда за прилагането на устойчиви и комплексни подходи за повишаването на качеството на живот на застрашените от отпадане групи.

През втория ден от посещението си бе проведена междинна Пресконференция в Заседателната зала на община Бургас по проекта. На междинната пресконференция  взеха участие служители на общинска администрация, представители на заинтересованите страни  и местната общественост, както и партньорите по проекта от Р Исландия.

Посещението на екипа и участниците в детските градини в община Малко Търново и община Бургас, бе една възможност да се наблюдава на практика по какви методи се възпитават децата в България, какви подходи и добри практики използват учителите, от първо лице да попият опит, знания, идеи, които да могат да бъдат ефективно приложими и в детските градини в Р Исландия, гр. Рейкявик.назад