Основна информация

Основна информация

Основна информация

Проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“

Финансиране: Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2014-2021г.

Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01от 18.04.2022г.

 Общата продължителност на проекта е 24  месеца, до 30 април 2024 г.

 Размер на финансирането: 

Общата стойност на проекта: 1 144280,00лева /585 070,04евро/ разпределени, както следва:

Безвъзмездно финансиране:977 280,00лева /499 682,99 евро/,

от които 830 688,00 лева /424730,54евро/ от  Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство

и 146 592,00 лева /74952,45евро/ от  Национално финансиране

Съфинансиране от страна на бенефициента: 167 000,00 лева /85 387,05 евро/.

 

Начална дата на изпълнение: 18.04.2022г.

Крайна дата за изпълнение: 30.04.2024г.

 

Уеб сайт на проекта: https://childcare-mt-bs.eu/

 

Бенефициент по проекта:

Община Малко Търново

Партньори по проекта:

 Община Бургас

 Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия;

 Национална мрежа за Здравни медиатори - гр. София.

Вижте още:

- Contract