Прессъобщение

ПрессъобщениеПрессъобщение

Първият учебен ден посрещна децата от ДГ „Делфин“ и родителите им с нови площадки за игри и занимания на открито. Дворното пространство на детската градина бе напълно преобразено това лято за радост на малчуганите.

Днес, на 15 септември, на откриването на новите детски площадки и тържеството за първия учебен ден присъства и кметътна гр. Бургас - Димитър Николов, който поздрави всички малчугани, учители и родители.

Пространството е обновено и обособено на различни по вид и дейности зони – зона околен свят, зона математика, открита сцена за театрални дейности, зона за рисуване със стативи, табла с цифри и с букви и други.

Цялостната реконструкция на двора на детското заведение бе част от изпълнявания от Община Малко Търново  в партньорство с Община Бургас, проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана  от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2014-2021г.назад