Съобщение за проведено четвърто обучение

Съобщение за проведено четвърто обучениеСъобщение за проведено четвърто обучение

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ

 Обучителен пакет 4:  Как да се ориентираме в интернет при търсене на здравна информация. Фалшиви новини и митове по здравни теми.

 по проект:

BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01 от 18.04.2022г.                                                                                                 

В периода 10-11.08.2023г. се проведе обучение  на  Обучителен пакет 4:  „Как да се ориентираме в интернет при търсене на здравна информация. Фалшиви новини и митове по здравни теми“ по дейност „Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите“ по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Обучители бяха г-жа Диляна Дилкова и г-жа Иванка Абаджиева, експерти от Национална мрежа на здравните медиатори. Участие взеха екипа по проекта, здравните медиатори от Община Малко Търново и Община Бургас.

Основните цели на обучението бяха ориентиране в Интернет пространството при търсене на здравна информация, както и  фалшиви новини и митове по здравни теми.

Темите, по които се проведе обучението, бяха:

  • Медийна грамотност.
  • Фалшиви новини и дезинформация – история, дефиниция и цели.
  • Основни понятия.
  • Социалните медии като източник на информация.
  • Как да разпознаваме подвеждащата информация – основни правила?
  • Медицината базирана на доказателства.
  • Митове по здравни теми и влиянието им върху работата на здравните медиатори. 
  • Източници на достоверна информация онлайн по здравни теми (онлайн и офлайн).
  • Лично мнение, опит и убеждение срещу медицина базирана на доказателства.

 По време на обучението се създадоха местни и устойчиви екипи, с помощта на които ще се достигне до маргинализираните общности.

С участието си в обучението екипите по проекта надградиха знанията си относно фалшиви новини в интернет пространството, като по този начин ще бъдат и по-полезни за целевата група.

Вижте още:

- Четвърто обучение


назад