Проведена междинна пресконференция за напредъка по проекта

Проведена междинна пресконференция за напредъка по проекта

Проведена междинна пресконференция за напредъка по проекта

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

за проведена междинна пресконференция

 попроект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01 от 18.04.2022г.                                                                                                   

На 07.06.2023г. от 11:00 часа в Заседателна зала на община Бургас се състоя междинна пресконференция по проект Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст относно напредъка по проекта в първата година.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.

  Бенефициент по проекта е Община Малко Търново.

               Партньори по проекта:

  • Община Бургас
  • Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия;
  • Национална мрежа за Здравни медиатори - гр. София.

               На  междинната пресконференция  взеха участие служители на общинска администрация, представители на заинтересованите страни  и местната общественост, регионални медии, както и партньорите по проекта.

       Ръководителят на проекта Деян Йотов представи  екипа за управление на проекта и запозна присъстващите с  помощта  на мултимедийна презентация  с финансирането, целите, предвидените дейности и очакваните резултати  след реализацията на проекта, както и напредъка по проекта в първата година.

Вижте още:

- Проведена междинна пресконференция


назад