Проведено обучение: Майчино и детско здраве

Проведено обучение: Майчино и детско здраве

Проведено обучение: Майчино и детско здраве

Обучителен пакет 2:  Майчино и детско здраве

Обучители: Диляна Дилкова-Пиперкова и Цвета Петкова

експерти от Национална мрежа на здравните медиатори

 

по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01 от 18.04.2022г.

                                                                                                  

В периода 11-12.05.2023г. се проведе обучение  на тема „Обучителен пакет 2: Майчино и детско здраве“  по дейност „Засилване ефекта от работата на терен и създаване на капацитет в медиаторите - интервенции за работа на терен и надграждащи обучения за екипите“ по проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Обучители в обучителния пакет бяха г-жа Цвета Петкова и г-жа Диляна Маргаритова Дилкова-Пиперкова, експерти от Национална мрежа на здравните медиатори. Участие взеха екипа по проекта, здравните медиатори от община Малко Търново и от община Бургас, както и образователните медиатори от двете общини.

Основните цели на обучението бяха подобряване на майчиното и детското здраве.

Темите, по които се проведе обучението, бяха:

  • Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021–2030);
  • Физическо и психично здраве: през бременността, след раждането и в рамките на първата година от живота на бебето. Следродилна депресия. Контакт с новороденото и с малкото бебе.
  • Кърмене. Бебетата и малките деца и екраните;
  • Наредба 26 – изменения и нови възможности за прегледи на здравно неосигурени бременни жени;
  • Психично здраве в ранното детство и ранни проблеми в развитието - диагностика, терапия, основни понятия и насоки;
  • Хигиена – съвети за деца от 0 до 24 месеца; провеждане на кампании;
  • Имунизации - задължителни и препоръчителни – практическа работа, свързана с дейностите по проекта;
  • Практики от работата на ЗМ и здравни кампании;
  • Разпределение на групите и локациите, работа на терен.

 

По време на обучението се повишиха знанията и уменията на участниците  и се създадоха местни и устойчиви екипи, както и  добра координация между социалните, образователните  и здравните специалисти.

Целта на обучението бе екипите сформирани по проекта за бъдат по-добре запознати с майчиното и детско здраве, което ще допринесе по качествено изпълнение на дейностите свързани с родители и деца.назад