Партнорите от Рейкявик, Исландия проведоха работно посещение в България

Партнорите от Рейкявик, Исландия проведоха работно посещение в България

Партнорите от Рейкявик, Исландия проведоха работно посещение в България

Работно посещение от партньорите от гр. Рейкявик, Република Исландия в Р България по проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по дейност№9  „Обмяна на добри практики“

В периода 06-09.06.2023г. партньорите от Р Исландия в Р България по проект „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по Оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ осъществиха втория обмен на добри практики между Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия и община Малко Търново, община Бургас и Национална мрежа на Здравни медиатори.

Съвместното партньорство се осъществи чрез Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство за укрепване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти.

Целта на посещението бе обмен на опит с партньора от Рейкявик, Исландия - Дирекция на образованието и младежта, като техен представител бе Хьортур Агустсон, както и представители на образователната система в Р Исландия, което допринесе за изграждането на трайни и градивни взаимоотношения с добавена стойност.

По време на посещението от страната-донор /Р Исландия – гр.Рейкявик - Дирекция на образованието и младежта/ в страната-бенефициент /Р България – община Малко Търново/ бяха посетени детска градина „Делфин“, детска градина „Пинокио“ в гр.  Бургас, детска градина „Юрий Гагарин“  в гр. Малко Търново и детска градина „Ален  Мак“ в с. Звездец.

През първия ден на посещението от партньорите от Р Исландия, направиха среща при партньорите по проекта - община Бургас,  като първо посетиха  ДГ „Делфин“, гр. Бургас. В детската градина бяха посрещнати от педагогическия състав на градината, нейният Директор – г-жа Сребра Славкова.  По стар  български обичай бяха посрещнати с питка. Децата бяха подготвили  и  поздрав към тях,  изразяващ се  в народни  танци и песни, като по този начин ги въведоха в  българските традиции. Бяха запознати и с българската образователна система и иновациите, които се прилагат.  При разходката в детската градина силно впечатление  им направи големия двор, широките и просторни занимални, интерактивните дъски,  обособените кътове за игра, библиотеката, плувния  басейн. Гостите присъстваха и на открит урок по плуване. Поканиха ги в стаята на традициите, където се научиха да правят традиционна българска баница. Бяха очаровани от вкуса, който опитаха и  за довиждане си пожелаха още много съвместни срещи. Посещение имаше и в ДГ „Пинокио“,  в гр. Бургас, където също бяха впечатлени от посрещането и атмосферата в детската  градина.

След срещите, посетиха и новосъздадения стационарен хъб в гр. Бургас, кв. Победа, където се запознаха с дейностите, които се извършват и създадената подходяща среда за прилагането на устойчиви и комплексни подходи за повишаването  на качеството на живот на застрашените от отпадане групи. Г-жа Донка Йорданова – образователен медиатор и  педагог по проекта за община Бургас,  разказа  за обученията, през които преминават децата, помощта на подготовката за учебния  процес, за работата с тях и напредъка на техните умения, знания и възможности.

През втория ден бе проведена междинна Пресконференция в Заседателната зала на община Бургас по проекта. На междинната пресконференция  взеха участие служители на общинска администрация, представители на заинтересованите страни  и местната общественост, както и партньорите по проекта от Р Исландия.

Ръководителят на проекта Деян Йотов представи  екипа за управление на проекта и запозна присъстващите с  помощта  на мултимедийна презентация  с финансирането, целите, предвидените дейности и очакваните резултати  след реализацията на проекта, както и напредъка по проекта в първата година.

През третия ден на своето посещение, колегите от Р Исландия посетиха ДГ „Ален мак“ в гр. Малко Търново. В детската градина по стар български обичай отново бяха посрещнати от педагогическия екип и г-жа Стефка Тодорова – Директор на детската градина, с питка, мед и шарена сол. Децата проявиха голям интерес  към  гостите от Р Исландия и бяха нетърпеливи  да покажат играчките си  и да споделят заедно весели моменти. Партньорите успяха да разгледат цялата материална база на детската градина, като отново  впечатленията  им  бяха от широките и просторни стаи, цветните стени, рисунките на децата и просторното дворно пространство. Разгледаха и  всички рисунки, творби, табла с различни тематики, изработени подаръчета от децата, с помощта на екипа на детската градина. След вътрешната обиколка на сградата, заедно с учителите, екипа на градината се насладиха на танцовата програма,  която децата бяха подготвили и поканиха гостите да се присъединят към тях. Споделиха, че са успели да попият толкова много опит и идеи, които да приложат в тяхната практика.  След игрите и приятните моменти, гостите и всички от детската градина си взеха довиждане, като останаха очаровани от топлото посрещане и си обещаха, че скоро пак ще се видят. За спомен, децата подариха ръчно изработени картички за партньорите от Р Исландия.

Веднага след посещението в детската градина в гр. Малко Търново, се отправиха към детска градина „Ален мак“ в с.Звездец. Там отново усетиха топлото отношение и бяха посрещнати отново с питка и мед по българска традиция. В срещата си с директорката на детската градина г-жа Радостина Станкова и педагогическия персонал, почерпиха опит относно полезните  практики, които  се прилагат за грижата, възпитанието  и обучението на децата. Разгледаха и материалната база, където се забеляза трудът на целия  екип  и  на децата – множество рисунки на децата на най-различни тематики, създадени продукти от работилници, различни информационни табла и др.  Екипът на детската градина представи на гостите тематичен кетъринг със сладки, чай, мед на тема „Пчеличките“, подготвен с помощта на децата, благодарение на техните умения и проявено творчество. За спомен от посещението,  на партньорите от Р Исландия в ДГ „Ален Мак“,  с .Звездец  им бе подарен традиционния манов  мед за територията на Странджа планина.

 Посещението на екипа и участниците в детските градини в община Малко Търново и община Бургас, бе една възможност да се наблюдава на практика по какви методи се възпитават децата в България, какви подходи и добри практики използват учителите, от първо лице да попият опит, знания, идеи, които да могат да бъдат ефективно приложими и в детските градини в Р Исландия, гр. Рейкявик. Пътуването имаше мотивационен ефект за педагозите, които поеха инициатива да приложат някои от методите и в детските градини в община Р Исландия, гр. Рейкявик.С пътуването до гр. Рейкявик, Исландия се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Р България и Исландия.

По време на посещенията си партньорите от Р Исландия, гр. Рейкявик имаха възможността да се запознаят и обменят информация и опит, както и да споделят намерения за бъдещо партньорство по проекти, анонсирани в рамките на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.назад