Пресконференция за напредъка по проекта

Пресконференция за напредъка по проекта

Пресконференция за напредъка по проекта

Пресконференция, представяща напредъка по изпълнението на проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г ще бъде организирана в гр. Бургас.

 Пресконференцията ще се проведе на 07.06.2023г.

от  11.00 ч. в Конферентната зала на Община Бургас,

гр. Бургас, ул. Александровска No 26

 

Приложения: Покана и Програма на пресконференцията

Вижте още:

-
-
- Покана и Програма


назад