Проведена е началната пресконференция по проект

Проведена е началната пресконференция по проект
Проведена е началната пресконференция по проект

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Община Малко Търново реализира проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Договор за БФП: №BGLD-2.003-0010-C01 от 18.04.2022г.                                                                                                

На 14.10.2022г. от 11:00 часа в залата на НЧ „Георги Попаянов 1914“ в гр. Малко Търново се състоя  начална пресконференция по проект Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.

 Бенефициент по проекта е Община Малко Търново.

 Партньори по проекта:

 Община Бургас

 Дирекция на образованието и младежта в Рейкявик, Исландия;

 Национална мрежа за Здравни медиатори - гр. София.

 В  началната пресконференция  взеха участие служители на общинска администрация, представители на заинтересованите страни  и местната общественост.

Вижте още:

- Прессъобщение


назад